Főoldal

Minőség - Hagyomány - Maradandó értékek

Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.orseg.hu weboldalon a (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. A Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF- ben foglaltakat.

 1. Szolgáltató

Név: Hétrét Magyar-Amerikai Művészeti Kft.

Rövid név: Hétrét Kft.

Székhely: 9941, Őriszentpéter, Gombászó 3.

Levelezési cím: 9941, Őriszentpéter, Városszer 116.

Képviselő neve: Sülyi Péter

Cégjegyzékszám: 18-09-104691

Adószám:12635616-2-18

E-mail cím: info@orseg.hu;

Telefonszám: 06-94-548-038

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  1. Jelen webshop elsődleges célja az Őrségben és vidékén előállított, vagy megtermelt helyi és kézműves termékek népszerűsítése és forgalmazása. A honlapon szereplő termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  2. A webshopban a termék adatlapján a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékekről fotót jelenít meg. A megjelenített kép illusztrációként szerepel. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban közölt kép és a termék tényleges megjelenése között fennálló esetleges különbözőség miatt.
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 1. Rendelés menete
  1. Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.
  2. Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
  3. Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram” ikonra kattintva.
  4. Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárolás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - ” ikonra kattintva tételenként törölheti a kosár tartalmát.

  5. A kosárnál a Vásárlónak kiírásra kerül, mennyi Forintra beváltható bónuszponttal rendelkezik, majd megadhatja ebből mennyit szeretne felhazsnálni a vásárláshoz.

  6. Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot. A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók fel: Visa, Maestro, Mastercard, American Express.
  7. Az adatok megadását követően Vásárló a ”rendelés megerősítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel, kézbesítéssel kapcsolatos kívánságát.

  8. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
  10. Szállítási feltételek
   1. A szállítási költség függ a vásárolt termékek összsúlyától, a csomag méretétől, a fizetés módjától, illetve a „törékeny kezelés” opció kiválasztásától. A szállítási díjakról a Magyar Posta vonatkozó üzletszabályán keresztül tájékozódhat. (ITT)

   2. A kiszállítást a Magyar Posta munkanapokon hétfőtől-péntekig 08:00-17:00 óra között végzi. A Vásárló a kiszállítás napjára, illetve célállomásra vonatkozó egyéb igényét a Megjegyzés rovatban tűntetheti fel. Sikertelen kiszállítás esetére a Magyar Posta Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

   3.  

    A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérheti a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét, mert az átvételt igazoló dokumentumok aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

    Azt átvételt követően a Vásárló kizárólag elállási jogával élhet (lásd. 6.).

    Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

  11. Vásárló a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben ez a visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 2. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
  1. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.
  2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
  3. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

 1. Elállás joga

A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Továbbiakban: Fogyasztó).

A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi. Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja, amit köteles eljuttatni (postán, elektronikus úton) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltűntetett elérhetőségek valamelyikével a Szolgáltató részére A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék a Szolgáltató címéré történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítést során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog abban az esetben, ha előre gyártott termékek esetében, a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állította elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetben, amelyet egyértelműen a Vásárló személyre szabták.

 

 1. Szavatosság, jótállás
  1. A Szolgáltató a webáruházban értékesített termékekre terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
  2. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 

   A szavatossági igényeit a Vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

   Név: Hétrét Kft.

   Levelezési cím: 9941, Őriszentpéter, Városszer 116.

   Telefonszám: 06-94-548-038

   E-mail cím: info@orseg.hu

 

 1. Panaszkezelés rendje
  1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@orseg.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

   Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

   Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

   Központi telefonszám: +36 1 459 4800

   Faxszám: +36 1 210 4677

   E-mail: nfh@nfh.hu

 

 1. Személyes adatok védelme

Vásárlásával (regisztrációjával) Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató kezelje, és adatait a webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez használja fel; vagy amennyiben azt a regisztráló igényli, arra fordítsa, hogy a regisztrálót hírlevél formájában tájékoztassa termékeiről, akcióiról.

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, a Vásárló adatai harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kivéve a megrendelés teljesítéséhez szükséges (szállítási) alvállalkozót. Az adatok kezelésekor Szolgáltató az 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

 

Őriszentpéter, 2015. szeptember 30.

Elérhetőségeink

Céginformáció

Személyesen: 9941 Őriszentpéter Városszer 116. Hétrét Magyar-Amerikai Művészeti Kft.
Cím: 9941, Őriszentpéter, Gombászó 3.
Email: info@orseg.hu Képviselő: Sülyi péter
Telefon: 06 94 548-039 Adószám: 12635616-2-18